ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ที่ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รางวัลดีเลิศ ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา ประจำปี 2557