ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ขึ้นค่ำ เดือนห้ า มาต้า แรมแปด อิน-จัน วัดแฝด ยึดมั่น จิตใจ นาข้าว ดงตาล อาหารทะเลไทย ยาง ปาล์ม พืชไร่ เศรษฐกิจพอเพียง